zvučnik značenje

zvučnik, naprava za pretvaranje el. titraja u zvučne s pomoću membrane; upotrebljava se u radioprijamnicima, televizorima, magnetofonima, gramofonima i razglasnim uređajima. sin megafon.