žvale značenje

žvale, med pukotine i krastice u kutovima usana; nastaju zbog bakterijske ili gljivične infekcije, ili pomanjkanja vitamina B2.