žuti tisak značenje

žuti tisak, rašireni naziv za skandalozno-bulevarski, politikantski i intrigantni tip novina, časopisa i dr. publikacija.