Župančič značenje

Župančič, Oton (1878–1949), slov. književnik; jedan od utemeljitelja moderne slov. poezije; novi pjesnički oblici, individualni patos (Čaša opojnosti), razvoj prema misaonoj i vizionarskoj poeziji usporedno s domoljubnim i socijalnim motivima (Preko visoravni; Samogovori; Pisanice); pisac pjesama za djecu (Ciciban i još nešto); pisao drame; prevodio engl. i franc. klasike.