Župan značenje

Župan, Rudolf (1905–76), hrv. pjevač; dramski bariton neobične boje glasa; solist zagrebačke Opere HNK do 1945., pročuo se os. izvedbama tal. repertoara. Gostovao u važnijim eur. i am. glazb. središtima.