Zulia značenje

Zulia, sav. država u SZ dijelu Venezuele; 63 100 km2, 2 983 680 st. U obalnom pojasu močvare, unutrašnjost pod savanama i tropskim šumama. Ležišta nafte. Gl. grad Maracaibo.