žrtva značenje

žrtva, relig prinos, dar božanstvu, bitan dio većine bogoslužja (npr. krvna ili nekrvna ž., ž. paljenica, ž. ljevanica, očisna, pomirbena, zahvalna ž.); smisao joj je da čovjek daje dio sebe. fig odricanje radi neke plemenite svrhe (ž. za domovinu, ideale, obitelj).