Zrmanja značenje

Zrmanja, rijeka u S Dalmaciji; duga 69 km, utječe u Novigradsko more; plovna od ušća do Obrovca. Dio porječja (75 km) zaštićen 1964. kao posebni geomorfološko-hidrološki rezervat. Rafting.