Zrinski značenje

Zrinski, hrv. velikaška obitelj, prozvana po gradu Zrinu (Zrinska gora); ogranak knezova Bribirskih iz roda Šubića. Izumrli poč. 18. st. (→ Šubići).