Zrinski značenje

Zrinski, Katarina (1625–73), kći Vuka Krste Frankapana; žena Petra Zrinskoga; nakon njegova odlaska u Beč 1670., zatočena u dominikanskome samostanu u Grazu.