zrakaši značenje

zrakaši (Radiolaria), red morskih planktonskih praživotinja iz razreda korjenonožaca; uz čahuru imaju i kostur od kremena ili stroncijeva sulfata i zbog njegove postojanosti služe kao provodni fosili; taloženjem skeleta zrakaša nastaje radiolarijski mulj; poznata vrsta: morska hladetina (Jadran).