zračenje značenje

zračenje ili radijacija, prijenos energije kroz prostor pomoću čestica (čestično ili korpuskularno z.) ili fotona (elektromagnetno z.); često skraćeni naziv za ionizirajuće zračenje.