Zoser značenje

Zoser (Djoser), egip. faraon, utemeljitelj III. dinastije (o. ← 2650); dao podignuti stepeničastu piramidu, prvu kamenu građevinu u starom Egiptu.