zoogeografija značenje

zoogeografija (grč.), grana zoologije koja proučava zakonitosti u raširenosti životinjskih vrsta na kopnu, pod zemljom i u vodama; osnovni pojmovi: areal i fauna.