zoogene stijene značenje

zoogene stijene, sedimentne stijene nastale taloženjem kućica i ljušturica uginulih životinja na dnu mora.