zob značenje

zob (Avena), rod jednogodišnjih ili trajnih zeleni iz por. trava; A. sativa uzgaja se radi zrna (služi kao krma, os. za konje) ili se prerađuje (zobne pahuljice); samonikle su vrste livadne i korovne biljke (A. sterilis, A. barbata).