zmijar značenje

zmijar (Circaëtus gallicus), ptica grabljivica iz por. jastrebova; hrani se zmijama.