Zlatarić značenje

Zlatarić, Dominko (Dinko) (1558–1613), hrv. književnik; ljubavne, prigodne i refleksivne pjesme pod utjecajem petrarkističke poezije; najbolji hrv. renesansni prevoditelj (T. Tasso, Sofoklo).