životinje značenje

životinje, živi organizmi, većinom slobodno pokretni, heterotrofni, s dobro diferenciranim organima i sustavima (osjetni, probavni, živčani, za kretanje) te vremenski ograničenim rastom. U parazitskih i sesilnih oblika te su značajke unazađene, a najjednostavnije oblike (npr. bičaše) nemoguće je oštro razlučiti od biljaka. Poznato je više od milijun različitih živućih životinjskih vrsta, a istraživači procjenjuju da bi u tropskim kišnim šumama moglo biti od 5 mil. do 50 mil. još nepoznatih člankonožaca (većinom kukaca). Fosilnih je ž. poznato više od 100 000 vrsta. Osnovna sistematska podjela: jednostanične ž. (korjenonošci, bičaši, truskovci, trepetljikaši) i višestanične ž. (spužve, plošnjaci, žarnjaci, rebraši, oblenjaci, vrpčari, mekušci, kolutićavci, člankonošci, bodljikaši, svitkovci, kralježnjaci). Ž. žive u moru, slatkim vodama i na kopnu.