život značenje

život, stanje prirodne djelatnosti biljnoga ili životinjskoga organizma i ljudi; sveukupnost međusobno povezanih i usklađenih procesa svojstvenih živim bićima koji uvjetuju razvoj, rast, očuvanje morfološko-funkcionalne individualnosti, razmnožavanje te prilagodbe okolini i drugim organizmima.