Zimski dvorac značenje

Zimski dvorac, bivše boravište rus. careva u Sankt Peterburgu (18. st.). 7. 11. 1917. jurišem radnika, vojnika i mornara na dvorac, u kojemu se nakon Veljačke revolucije nalazilo sjedište Privremene vlade A. F. Kerenskoga, započela je Listopadska revolucija. Nakon revolucije, u Z. d. smješten je dio → Ermitaža.