Zimbabve značenje

Zimbabve (pr. Rodezija), država u JI Africi; 390 757 km2, 11 634 663 st. Gl. grad Harare; veći gradovi: Bulawayo, Chintungwiza. Sastoji se od visokih ravnjaka (900–1700 m), planinskoga područja Inyanga (do 2593 m) i dolina rijeka Zambezi, Limpopo i Save (Sabi). Ravnjaci pod savanom, riječne doline i pristranci gorja pod trop. šumom. Trop. klima ublažena visinom. Temp. 10 – 25 °C; padaline 400–1400 mm. Pučanstvo: Bantu-crnci (Shona 71%, Ndebele 16%), bijelci (2%), Azijci. Službeni jezik engleski. Poljodjelstvo (žitarice, duhan, pamuk, šećerna trska, kikiriki); stočarstvo; šumarstvo (tikovina, mahagoni). Ležišta zlata, srebra, ugljena, azbesta, volframa te željezne, bakrene, kromove rude. Crna i obojena metalurgija, kovinska (automobili i dr.), kem., prehr., tekst. ind.; rafinerija nafte. Prometne veze s lukama Beira i Maputo (Mozambik), Dar es salaam (Tanzanija) te Port elizabeth (Južnoafrička republika). Međunar. zračne luke: Harare, Bulawayo. – pov Potkraj 19. st. počinje naseljavanje bijelih kolonista (1889. C. Rhodes osnovao Britansku južnoafr. kompaniju); Britanci su 1893. i 1896–97. svladali domorodačke ustanke i zemlju prozvali Rodezijom (poslije su osnovane Sjeverna rodezija, danas Zambija, i Južna rodezija, od 1980. Zimbabve). Obje Rodezije s Njasom (danas Malavi) nalazile su se u Federaciji Rodezija i Njasa (1953–63). Nakon raspada federacije, u Južnoj Rodeziji kolonisti su pod vodstvom Iana Smitha 1965. jednostrano proglasili neovisnost, a to je dovelo do sukoba s Britanijom i gospodarskih sankcija protiv Rodezije. U ožujku 1970. rasistički režim I. Smitha proglasio je Rodeziju republikom. U 1970-im oružano djeluju crnački oslobodilački pokreti; predvode ih R. G. Mugabe i Joshua Nkomo (surađuju od 1976). Nakon mirovnoga sporazuma (1979) proglašena je nezavisnost (1980); država je preimenovana u Z. a R. G. Mugabe dolazi na vlast (J. Nkomo postaje mu polit. protivnik, do pomirenja 1987). Zbog nasilja nad farmerima bijelcima (radi ustupanja zemlje crnačkim ratnim veteranima i dr.), te zbog represije nad opozicijom, Mugabeov su režim poč. 2000-ih politički osudile Velika Britanija, SAD i dr. zapadne zemlje.