žigolo značenje

žigolo (franc.). 1. Namještenik plesnoga lokala, plaćen da pleše sa ženskim gostima. 2. Mladić koji pruža ljubavne usluge starijoj ženi, a ona ga za uzvrat uzdržava.