Židovar značenje

Židovar, višeslojno arheol. nalazište u J Banatu, na rubu Deliblatske peščare. Najmlađi nalazi pripadaju Skordiscima.