Žganec značenje

Žganec, Vinko (1890–1976), hrv. etnomuzikolog; prvi u Hrvatskoj počeo znanstvenim metodama proučavati strukturu nar. melodija (više od 15 000 zapisa). Narodne popijevke Hrvatskog Zagorja (3 sv.); Hrvatske narodne pjesme i plesovi; Istraživanje glagoljaškog pjevanja…; članci, ogledi, monografije.