Zetkin značenje

Zetkin, Clara (1857–1933), njem. političarka; od 1918. članica Komun. partije; članica Izvršnoga komiteta Kominterne; od 1891. do 1916. vodila ženski pokret u Njemačkoj; 1907. izabrana za tajnicu Međunar. saveza žena. Po njezinu prijedlogu, 8. ožujka proglašen je 1910. danom žena-radnica. Žensko pitanje i socijalizam. Protiv fašističkoga i imperijalističkoga rata.