Zenica značenje

Zenica, ind. grad u sr. BiH; o. 96 200 st. Središte crne metalurgije (željezo i čelik). – U ant. doba na širem području Z. nalazilo se naselje Bistue Nova, u sr. vijeku naselje Bilino polje, koje se spominje 1203. u vezi s misijom papinskoga legata Ivana de Casamarisa koji je ondje postigao abjuraciju prvaka bosanskih krstjana od krivovjerja za koje su bili optuženi. U blizini je i selo Janjići, sjedište (hiža) poglavara bosanskih krstjana 1404. Naziv Zenica (Senize) javlja se tek 1436. nakon tur. zauzeća Bosne. Nagli razvoj, os. industrijski, grad je doživio nakon 1878. kada je došao pod austro-ug. upravu, te nakon II. svj. rata. Prema Daytonskom sporazumu (1995) u sastavu je Federacije BiH.