Ženevska deklaracija značenje

Ženevska deklaracija, sporazum sklopljen 9. 11. 1918. u Ženevi između predsjednika srp. vlade N. Pašića i predsjednika Narodnoga vijeća SHS A. Korošeca uz prisutnost i sporazumnost predstavnika Jugoslavenskoga odbora i srp. opozicije. Njome je priznata Država SHS kao ravnopravan čimbenik s Kraljevinom Srbijom u provođenju ujedinjenja južnosl. naroda pa je sastavljena zajednička vlada od članova srp. vlade i Narodnoga vijeća Države SHS. Ž. d. nije nikada stupila na snagu, jer je N. Pašić uspio spriječiti provedbu njezinih odredaba.