željeznica značenje

željeznica, prometna sredstva (lokomotiva i vagoni) koja se kreću po čeličnim tračnicama. Preteča su joj rudarski vagoni koje su vukli konji (15. st.). 1804. Englez R. Trevithick zamijenio je konjsku vuču parnim strojem. G. Stephenson izgradio je prvu parnu lokomotivu 1814., a 1825. otvorena je prva želj. pruga Darlington–Stockton. Prve pruge u nas bile su KotoribaČakovec–Pragersko (1860) i Zidani mostSisak (1862). Ž. služe za javni prijevoz i u industriji (šumske, rudarske ž.). Prema širini kolosijeka mogu biti normalne (1435 mm), uskotračne i širokotračne. Usp. monorail.