zdravlje značenje

zdravlje, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, stanje potpuna tjelesnoga, duševnoga i soc. blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i nemoći. Postizanje najviše mjere zdravlja jedno je od temeljnih prava čovjeka.