zbrajanje značenje

zbrajanje (adicija, sumiranje), jedna od osnovnih računskih operacija pri kojoj se brojevi (adendi, sumandi, pribrojnici) dodaju jedan drugomu, a to se označuje simbolom + (plus, više), i kao rezultat dobiva zbroj (suma).