zavoj značenje

zavoj, vrpca od pamučnoga ili sintetskoga materijala različite širine, za povijanje ozlijeđenoga ili bolesnoga dijela tijela; gipsani z. služi za fiksaciju najčešće kod loma kostiju.