zavjet. značenje

zavjet. 1. Izjava kojom se netko pred božanstvom ili nečim što mu je »sveto« zariče na neku žrtvu, time što će nešto učiniti ili se nečega odreći, da bi ishodio kakvu milost ili ispunio kakvu ćudorednu dužnost; pren svečano obećanje. 2. (savez, zakon) Stari z., Novi z. → Biblija.