zavisna rečenica značenje

zavisna rečenica, lingv dio zavisno složene rečenice koji obavlja ulogu jednoga rečeničnog dijela gl. rečenice, ili pak ulogu dopune dijelu gl. rečenice.