zaum značenje

zaum (rus.), u rus. kubofuturista, individualni pjesnički jezik lišen određena značenja.