zatvor. značenje

zatvor. 1. Ustanova u kojoj se ostvaruje kazna lišenja slobode. 2. Kazna lišenja slobode zbog učinjena kaznenoga djela ili prekršaja; mjera osiguranja nazočnosti okrivljenoga u provođenju istrage (istražni z., pritvor). 3. lingv suženje govornoga kanala do stvaranja potpune prepreke, kao pri izgovoru okluziva ili zatvornih suglasnika (p, b, t, d, k, g).