zasun značenje

zasun, vrsta zapornoga organa za prekidanje, uspostavu i udešavanje (prilagodbu) protjecanja bez promjene smjera strujanja spuštanjem ili podizanjem ploča, kugli ili klipova na vodilicama u prolazima plinova, para ili tekućina; usp. ventil.