zaštitnica značenje

zaštitnica, voj postrojba koja sa začelja, os. prilikom povlačenja, štiti drugu postrojbu.