Zaria značenje

Zaria, grad u S Nigeriji; 612 257 st. Osn. u 16. st. Tekst., duhanska, kem., drvna, kovinska ind. Sveuč. grad Samaru udaljen 10 km.