zapt značenje

zapt (tur. iz arap.), stega, red, poredak, disciplina.