zaporni organi značenje

zaporni organi, tehn skupni naziv uređaja za otvaranje i zatvaranje prolaza tekućina, plinova i para; ventili, zasuni i slavine.