Zapadnoeuropska unija značenje

Zapadnoeuropska unija (engl. Western European Union, WEU), organizacija više eur. država stvorena radi usklađivanja obrambene politike, sigurnosne suradnje i dr. Nastala je na osnovi sporazuma iz Bruxellesa (17. 3. 1948) koji su potpisale Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska i Velika Britanija. Sporazum je 23. 10. 1954. dopunjen s članstvom SR Njemačke i Italije, te je uveden sadašnji naziv. Članstvo Portugala i Španjolske ostvareno je 1990., a Grčke 1995 (više eur. država u pridruženom je članstvu). WEU teži jedinstvenoj obrambenoj politici kao segmentu europske integracije; blisko surađuje s Nato-om i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju. Od 1992. obrambena je sastavnica EU; 1996. dio članica WEU-a (Francuska, Italija, Portugal, Španjolska) stvara zajedničke vojne snage (European Force – EUROFOR) za mirovne i humanitarne operacije.