zamorci značenje

zamorci (Cercopitheciadae), por. uskonosih majmuna s dugim repom; gl. pripadnici: pravi zamorci, pavijani, sakati majmuni, makaki, vitki majmuni, mandrili.