Zambija značenje

Zambija, država u J Africi; 752 614 km2, 10 285 631 st. Gl. grad Lusaka. Veći gradovi: Kitwe, Ndola. Pretežito visoki ravnjak (1000–1500 m); na SI ravnjak prelazi u gorje Muchinga (1841 m), na SZ silazi prema zavali rijeke Konga; u JI dijelu ravnjaka dolina rijeke Luangwe. Klima tropska; prosječna godišnja količina padalina 600–1400 mm. Rijeke: Zambezi, Kafue, Luangwa. Jezera: Bangweulu, dijelovi jezera Mweru, Tanganyika i Kariba. Na J savane, u S dijelu travnata stepa sa svijetlim šumama. Pučanstvo: Bantu-crnci (Bemba, Malavijci, Tonga), manji broj Europljana i Azijaca. Službeni jezik engleski; domoroci govore jezicima bantu. Ratarstvo (kukuruz, pšenica, proso, duhan, kikiriki, manioka, batate), stočarstvo (goveda, koze, ovce), ribarstvo. Oko 40% ukupne površine pod šumama (tikovina, mahagoni). Gl. grana gospodarstva rudarstvo. Bogata ležišta ruda bakra, kobalta, mangana, cinka, kositra, olova; ugljen, smaragdi. Vodeće mjesto u ind. ima elektrometalurgija. Šećerane, tvornice cigareta, tvornice ulja, cementa, tekst., kem. ind. Naftovod Ndola–Dar es salaam. Zrakoplovne luke: Livingstone, Ndola, Lusaka. – pov Potisnuvši starosjedioce Bušmane i Hotentote u 18. i 19. st., narodi Bantu organiziraju državu Barotseland i plemenski savez Bemba. 1853. ekspedicija D. Livingstonea dolazi u Barotseland. Područje Z. potkraj 19. st. u sastavu je brit. Sjeverne Rodezije; 1953–63. u sastavu Federacije Rodezije i Njase. 1964., nakon raspada te federacije, Sjeverna rodezija proglasila se neovisnom republikom i uzela domorodački naziv Zambija. K. D. Kaunda bio je na vlasti 1964–91. Zbog potpore crnačkim oslobodilačkim pokretima u regiji, Z. su povremeno napadale rasističke snage Južnoafričke Republike i Rodezije. 1972. uveden je jednostranački sustav. Nakon socijalnih nemira 1976. bilo je proglašeno izvanredno stanje (veći prosvjedi povremeni su i u 1980–im). Politička demokratizacija slijedila je od poč. 1990-ih; nakon izbora 1991. predsjednik je bio Frederick Chiluba (reizabran 1996). God. 2002. za predsjednika je izabran Levy P. Mwanawasa.