žalčari značenje

žalčari (Aculatoidea), natpor. kukaca opnokrilaca sa žalcem; najpoznatije por.: ose, pčele, mravi.