žalba značenje

žalba, pravo pravni lijek protiv odluke suda i rješenja upravnih organa; uložena izravno višemu organu u propisanome roku odgađa provedbu presude ili rješenje.