zakup značenje

zakup, ugovor kojim se zakupodavac obvezuje da zakupniku uz naplatu prepusti neku stvar na uporabu.