zakonite mjerne jedinice značenje

zakonite mjerne jedinice, skup mjernih jedinica propisanih zakonima ili normama pojedinih zemalja, danas temeljem međunar. dogovora. U Hrvatskoj su zakonite: 1. jedinice Međunarodnoga sustava jedinica (SI), 2. decimalne jedinice od jedinica SI, 3. iznimno dopuštene jedinice izvan SI, 4. decimalne jedinice od nekih iznimno dopuštenih jedinica, 5. složene izvedene jedinice od jedinica iz skupina 1. do 4. (Propisuje se odredba, naziv i znak jedinice te područje primjene.)