zakonik značenje

zakonik, skup zakonskih pravila koja uređuju odnose između pravnih subjekata u određenome području (npr. imovinskome – Opći građanski zakonik, kaznenome – Kazneni zakonik); niz zakona nastao kao plod kodifikacije određene grane prava, odn. pravnoga sustava.