Zajedničko tržište značenje

Zajedničko tržište, kraći naziv za → Europsku ekonomsku zajednicu.